Grindwalvis (Globicephala melas)

Grindwalvissen leven het hele jaar door in de Straat van Gibraltar en zijn zeer sociale dieren. Sommige kennen de boten van firmm inmiddels zo goed dat ze vol vertrouwen naderen en ons trots hun nakomelingen voorstellen.

Wat weten we over de grindwalvissen in de Straat van Gibraltar?

De grindwalvis, ook griend genoemd, is een middelgrote tandwalvis. In de Straat van Gibraltar komt de soort Globicephala melas, de Noord-Atlantische griend of lange-vingriend, voor. Hij geeft de voorkeur aan koelere wateren en heeft langere borstvinnen dan de Globicephala macrorhynchus, de Indische griend of korte-vingriend (waarop hij overigens lijkt en waarmee hij wordt verward).

Wanneer de grienden spelen, komen ze vaak heel dicht bij de boot.

De grienden van de Straat zijn resident, wat betekent ze dat het hele jaar doorbrengen in hetzelfde gebied. Ze ondernemen geen grote trektochten, maar achtervolgen langzaam hun prooi. Meestal zwemmen de grindwalvissen daarbij westwaarts, om de permanente stroming die van de Atlantische Oceaan naar de Middellandse Zee loopt, te compenseren. Als de stroming bij vloed afneemt, kunnen de dieren ontspannen en vinden we vaak groepen die op het wateroppervlak rusten. Dan is het ook tijd om te socializen: de dieren spelen met elkaar en komen zelfs vaak heel dicht bij de boot, om ook ons nieuwsgierig te bekijken.

Sedert firmm het werk in de Straat gestart is, verzamelen we tijdens elke tocht gegevens over de waarnemingen. Zo kwamen we te weten dat er ongeveer 12-15 families in de Straat van Gibraltar leven. Terwijl er vroeger gemiddeld ongeveer 14 dieren in een familie leefden, is het aantal na het uitbreken van het morbillivirus in het jaar 2007 drastisch gedaald. Tegenwoordig telt een grindwalvisfamilie nog ongeveer zeven leden; het bestand herstelt zich slechts heel langzaam. Meer informatie over deze soort vindt u in ons Onderzoeksrapport over de grindwalvis.

Grienden drijven orka's op de vlucht

In juli, wanneer de orka’s naar de Straat van Gibraltar komen, trekken veel grindwalvissen zich terug in de Middellandse Zee. Onze registraties wijzen aan dat ze wellicht hun kalveren voor de hongerige orka’s in veiligheid brengen. Na een paar dagen of weken keren de grienden echter weer terug, waarbij verscheidene families zich in grotere groepen verenigen. Met een beetje geluk kunnen we dan een zeldzaam schouwspel meemaken: in een spectaculaire achtervolgingsjacht verdrijven enkele grindwalvissen de in aantal en grootte superieure orka’s uit hun aloud gebied. Dit gedrag kon tot nog toe alleen maar in de Straat van Gibraltar worden waargenomen en ook hier slechts enige keren.

Interessante gegevens

  • vrijwel gelijkmatig donkergrijs of bruinachtig gekleurd
  • lichte w-vormige vlek op de borst
  • zeer lange borstvinnen
  • platte sikkelvormige rugvin
  • duidelijk ingekeepte staartvin
Grindwalvis (Globicephala melas)
Onderorde: tandwalvissen
Familie: Delphinidae (dolfijnen)
Afmetingen: 4–7 m; 1,8–3,5 t
Geboortematen: 1,5–2 m; 75 kg
Levensverwachting: 60 jaar
Geslachtsrijp: na 7–14 jaar (3–4 m)
Voortplanting: elke 3–5 jaar
Draagtijd: 15 maanden
Zoogtijd: 27 maanden
Voedsel: inktvissen, vissen; 27 kg/dag
Snelheid: tot 35 km/u
Duikduur/-diepte: tot 20 min, ongeveer 800 m

Grindwalvissen - Video

Youtube video placeholder

Interessante feiten over grindwalvissen op onze blog

Adoptie van een walvis/dolfijn

Adopteer of schenk een symbolische adoptie voor een walvis of dolfijn in de Straat van Gibraltar en steun hiermee het onderzoeks- en informatiewerk van firmm.

Informeer u nu over onze adopties!