Gewone dolfijn (Delphinus delphis)

De gewone dolfijn is een van de kleinste, maar ook snelste dolfijnen: hij kan snelheden van 65 km/u bereiken.

Wat weten we over de gewone dolfijnen in de Straat van Gibraltar?

In de Straat van Gibraltar zien we vaak gewone dolfijnen in gemengde scholen met gestreepte dolfijnen. Door hun karakteristieke kleurschakering zijn gewone dolfijnen echter gemakkelijk te identificeren, ook al houden ze meestal afstand tot onze boten.

Zoals de naam „gewone” dolfijn aangeeft, was deze soort vroeger zeer verspreid. Helaas is de populatie in de Middellandse Zee intussen sterk bedreigd door het intensieve menselijke gebruik van de kuststreken. Deze gebieden worden vooral door moeders en jongen van gewone dolfijnen verkozen, omdat ze hier veilig zijn voor haaien. Maar in deze regio’s wordt ook het intensiefst gevist, met schepen gevaren en afvalwater in zee geloosd.

Door het menselijke gebruik van de kuststreken zijn de gewone dolfijnen bijzonder bedreigd.

Om het voortbestaan van de gewone dolfijnen in de Middellandse Zee te garanderen, moeten we vooral de kusten beter beschermen. Maar ook de makreel- en sardinevangst (lievelingsvoedsel van gewone dolfijnen) moet worden beperkt. Drijf- en ringnetten zijn bovendien een bijzonder gevaar – enerzijds ontnemen ze de voedselgrond van de dieren; anderzijds verdrinken ontelbare dolfijnen bij deze vangstmethoden. Weliswaar zijn door de Europese kuststaten drijfnetten ondertussen verboden, maar vissers blijven ze illegaal gebruiken. Meer over onze bevindingen vindt u in het Onderzoeksrapport over de gewone dolfijn.

Interessante gegevens

  • donkere rug
  • zandlopervormig patroon op de zijkanten (gelig voor, grijs achteraan)
  • witte buik
  • sikkelvormige tot driehoekige rugvin (vaak met lichtere driehoekige vlek in het midden)
  • licht ingekeepte staartvin met gebogen achterrand en puntige uiteinden
Gewone dolfijn (Delphinus delphis)
Onderorde: tandwalvissen
Familie: Delphinidae (dolfijnen)
Afmetingen: 1,7–2,3 m; 135 kg
Geboortematen: 0,8–1 m
Levensverwachting: 35–40 jaar
Geslachtsrijp: na 3–12 jaar
Voortplanting: elke 1–2 jaar
Draagtijd: 11 maanden
Zoogtijd: 6–18 maanden
Voedsel: vissen en inktvissen; 10 kg/dag
Snelheid: ca. 65 km/u
Duikduur/-diepte: tot ca. 8 min/ongeveer 100–200 m

Interessante feiten over gewone dolfijnen op onze blog

Adoptie van een walvis/dolfijn

Adopteer of schenk een symbolische adoptie voor een walvis of dolfijn in de Straat van Gibraltar en steun hiermee het onderzoeks- en informatiewerk van firmm.

Informeer u nu over onze adopties!