Steun ons werk!

Weet u dat er in de Straat van Gibraltar steeds minder walvissen en dolfijnen zijn? Door onderzoek en informatie schenkt firmm hier een waardevolle bijdrage aan de verduidelijking. Bedankt dat u zich met ons voor de zeezoogdieren en de oceaanhabitat inzet!

Helaas worden we veel te weinig bewust hoe we zelf dagelijks bijdragen aan de verslechtering van de situatie in de wereldzeeën. Als we begrijpen hoe alles in de wereld met elkaar samenhangt – hoe het overleven in de zee van ons afhangt en ons overleven van de zee afhangt – kunnen we niet anders dan ons inzetten voor de bescherming van de oceanen. Dit punt ligt firmm zeer nauw aan het hart. Met het voorbeeld van de walvissen en dolfijnen willen wij eraan bijdragen dat steeds meer mensen nadenken over hun gedrag en zich voor een meer verantwoorde omgang met onze planeet inzetten.

Zo kunt u ons ondersteunen

Help ons met uw gift

Een belangrijk onderdeel van ons werk is het registreren en verwerken van data. Degelijke gegevens vormen de basis om diepgaandere onderzoeken aan te vatten en efficiënte beschermingsmaatregelen af te dwingen. Zo konden onze registraties al bewerkstelligen dat de veerbootroute Tarifa-Tanger werd veranderd ten gunste van de grindwalvissen, die zich in dit gebied ophouden. Samen met u kunnen wij nog veel meer doen!

Met uw gift helpen wij de tijdrovende gegevensverwerking snel vooruit om ze te gebruiken voor de bescherming van de zeebewoners. Hoe de situatie in de Straat voortdurend slechter wordt, leest u in de walvis- en dolfijnsoorten en in de rubriek Onderzoek.

Wij zijn blij met elke kleine en grote bijdrage.

Adopteer een walvis/dolfijn

Sommige dieren zijn bij ons al langer bekend: wij kennen hun verhaal en konden zo een en ander te weten komen over hun sociaal gedrag. Deze dieren kunt u symbolisch adopteren. Als bedankje krijgt u een adoptiecertificaat en een gratis ticket voor een observatietrip (onbeperkt geldig). Kies nu uw adoptiedier!

De adopties zijn overigens ook een leuk geschenk voor walvis/dolfijnvrienden.

Neem deel aan een observatieweek

Bezoek ons in Tarifa en maak u tijdens een observatieweek waardevolle informatie eigen over de walvissen en dolfijnen in de Straat van Gibraltar, evenals verscheidene andere thema’s rond de zee.

Informeer u nu over onze observatieweken!

Word firmm-vip-lid

Maak de „mecenas” in u wakker! Als firmm-vip-lid met een gift vanaf 400 EUR ondersteunt u ons onderzoekswerk op duurzame wijze. Naast een persoonlijke firmm-vip-lidkaart kunt u zich verheugen op de volgende voordelen:

  • kortingen van 20 % op de cursusaanbiedingen
  • twee overdraagbare vouchers voor een boottocht per 400 EUR

Vip-bijdragen zijn geldig voor het lopende kalenderjaar en worden van kracht bij de betaling.

firmm giftenrekening

Ontvanger/Rekeninghouder: Stiftung firmm
Bank: UBS AG, CH-8098 Zürich
SWIFT/BIC: UBSWCHZH80A
BANKENCLEARING: 206

Rekening euro

IBAN: CH17 0020 6206 DP13 4211 2

Opmerking/Betaalkenmerk: „Spende"