Stichting firmm

De stichting firmm zet zich in voor de bescherming van zeezoogdieren en hun habitat. Door respectvolle walvisobservatie creëren we op onze vestiging in Spanje ontmoetingsmogelijkheden tussen mens en dier. Via onderzoek en informatieve evenementen bevorderen we een meer respectvolle omgang met de zee en haar bewoners.

barrierefreier Zugang zum Boot

In 1998 richtte Katharina Heyer de stichting firmmfoundation for information and research on marine mammals – op. Doelstellingen van onze stichting zijn informatie en onderzoek voor de bescherming van de zeezoogdieren. In Tarifa, onze vestiging in Spanje, bestuderen we de walvissen en dolfijnen in de Straat van Gibraltar en bieden geïnteresseerde leken walvisobservatietochten en observatieweken aan. De resultaten van ons werk presenteren we in Spanje en Zwitserland, bijvoorbeeld op congressen, voor verenigingen, in scholen, enz.

Dankzij onze talrijke activiteiten, in het bijzonder de tochten, bereiken we een breed publiek. Zo kunnen we onze bezorgdheid altijd verder doen reiken en komen tot een meer respectvolle omgang met de zee en haar bewoners. Meer dan 25.000 gasten nemen jaarlijks deel aan onze walvisobservatietochten in de Straat van Gibraltar. Bovendien verwelkomen we elk jaar veel geïnteresseerden op onze observatieweken en hebben hele groepen van leerlingen of studenten te gast. De inleidende lezingen van ongeveer 30 minuten vóór de trips met veel interessante informatie over de walvissen in de Straat worden door onze bezoekers zeer gewaardeerd.

„Alleen wat we kennen, kunnen we liefhebben en zijn we bereid om te beschermen.“

Ook over het internet verspreiden we onze kennis en onze waarden: op onze websites www.firmm.org en www.firmm-education.org en via sociale netwerken bereiken we ondertussen meer dan 170.000 geïnteresseerden per jaar.

In de rubriek „Publicaties” op firmm-education verzamelen we alle werken van leerlingen of scripties voor het verkrijgen van een diploma/masterscripties van studenten, die ontstaan zijn uit een samenwerking met onze stichting.

2018: Terugblik op 20 jaar firmm

In 2018 konden we op 20 succesvolle jaren van firmm terugblikken. Wat hebben we in deze tijd bereikt?

 • 6.614 tochten met in totaal 293.000 passagiers
 • 4.240 deelnemers tijdens de observatieweken (jaarlijks ongeveer 200 deelnemers uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Groot-Brittannië, Portugal, Nederland en België)
 • jaarlijks ongeveer 1.500 inleidende lezingen (in 5 talen) vóór de tochten in Tarifa
 • speciale programma’s voor walvisobservatie voor scholieren (onder andere uit Spanje, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Tsjechië)
 • studie-uitstappen voor studenten mariene biologie en milieuwetenschappen (uit Spanje, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Groot-Brittannië, Nederland)
 • voordrachten op vakantiebeurzen, bij seminaries voor leerkrachten, voor verenigingen, gemeentes en in scholen (in Spanje, Duitsland, Zwitserland)
 • presentaties op vakevenementen en conferenties (bijv. IWC, European Cetacean Society, Whale Fest, Sea Shepherd, …)
 • samenwerking met andere organisaties om onze gegevens door te geven en te verwerken voor wetenschappelijke werken
 • jaarlijkse firmm-ontmoeting met lezingen rond het werk van de stichting (midden/eind februari in Zwitserland)
 • artikels over firmm in internationale media (pers, radio en televisie)
 • interviews met firmm voor de pers, radio en televisie
 • film „The Last Giants – Wenn das Meer stirbt“ over firmm en de walvissen en dolfijnen in de Straat van Gibraltar in de bioscoop, als dvd en op televisie (geproduceerd: 2009)
 • biografie „Herzenssache – Mein Leben mit den Walen und Delfinen in der Straße von Gibraltar“ van Katharina Heyer, stichtster en voorzitster van firmm (verschenen: 2016)
Youtube video placeholder