• Start
  • De stichting firmm en Katharina Heyer

De stichting firmm stelt zich voor

De Zwitserse stichting firmm werd in 1998 opgericht door Katharina Heyer met het doel, om walvissen en dolfijnen alsook hun habitat te bestuderen en te beschermen. Zoals de naam firmm (foundation for information and research on marine mammals) al verraadt, is het tegelijkertijd belangrijk voor ons, om onze onderzoeksresultaten met veel mensen te delen.

We zien onszelf als platform voor wetenschappers en geïnteresseerde leken, die bij ons de mogelijkheid hebben, om hun kennis uit te wisselen. Op de firmm-locaties in Spanje, Marokko en Zwitserland willen we door ons wetenschappelijk werk, onze vaarten en informatiesessies bijdragen tot de sensibilisering van alle mensen en daardoor een meer respectvolle omgang met de zee en haar bewoners bereiken.