Inleiding tot ons onderzoek

Hoe slagen we erin om onderzoek en walvisobservatie onder één paraplu te brengen? Naast het onderzoekswerk bij firmm willen we ook zoveel mogelijk mensen dichter bij de walvissen en dolfijnen brengen. Daarbij zorgen we dagelijks voor evenwicht tussen beide toch heel verschillende doelen en konden buiten het waardevolle informatiewerk ook iets doen voor de bescherming van de dieren.

Begleitung durch wissenschaftliches Team

De dataverzameling bij firmm heeft plaats tijdens de walvisobservatietochten met onze gasten. Daarbij registreren we belangrijke gegevens van alle waarnemingen en slaan het gedrag van de dieren gade. Zo kunnen we walvisobservatie en onderzoek met elkaar verbinden en de verstoring van de dieren tot een minimum beperken. Uit de enorme hoeveelheid gegevens kunnen trends en verbanden die niet direct duidelijk zijn, worden afgeleid:

  • Wij documenteren verwondingen. Dit helpt om de oorzaken te achterhalen, wat in de toekomst de bescherming van de walvissen weer ten goede komt.
  • We registreren de waarnemingen van zelden geobserveerde soorten. Daaruit kunnen conclusies worden getrokken over de biodiversiteit in het verleden.
  • We fotograferen bijzondere herkenningstekens van individuele dieren (foto-identificatie). Op deze manier kunnen we groepsleden bestuderen.

Voorstelling van onze resultaten

Tijdens de vakconferentie van de European Cetacean Society in 2007 presenteerden we onze bevindingen over de grindwalvissen en vinvissen als posters:

  • Long-finned pilot whales in the Strait of Gibraltar (Michael Casanova, Matthias Tobler)
  • Fin whales of Gibraltar (Jörn Selling)

Uit de resultaten van de vinvisstatistieken van firmm ontstond bovendien een leerboek over de walvissen vóór Gibraltar. Een in november 2008 in Algeciras georganiseerde workshop was de aanleiding tot het schrijven van het handboek getiteld:

  • Manual Didáctico: Para educadores ambientales especialistas en cetáceos del litoral del campo de Gibraltar.

Op de conferentie van de ECS in Cádiz in maart 2011 stelde firmm de relatie van de orka’s met grienden en tonijnvissers in de Straat van Gibraltar voor met een poster:

  • Evolution of a unique and ambiguous relationship between orcas, pilot whales and tuna fishermen in the Strait of Gibraltar (zie firmm-education).

Een ferrylijn dwars door het territorium van de grindwalvissen kon door de hulp van onze gegevens worden verhinderd.

Dankzij de gegevens verworven door ons jarenlange onderzoek is het ons in 2011 ook gelukt om een geplande, nieuwe ferrylijn van Tarifa naar de nieuwe haven van Tanger MED, die oorspronkelijk dwars door het territorium van de grienden moest lopen, te verhinderen.

Voor het in oktober 2012 plaatsvindende ‘WhaleFest’ van Planet Whale schreven we een artikel over de kenmerken die een „ideale” walvisobservatieboot zou moeten vertonen.

Ons werk over verwondingen heeft zelfs bij de IWC gehoor gevonden.

Op basis van de vele foto’s van gewonde of duidelijk zieke dolfijnen schreef firmm's zeebioloog Jörn Selling in 2015 het volgende artikel:

  • Preliminary Assessment of Epidermal Conditions, Lesions and Malformations in Cetaceans of the Strait of Gibraltar.

Deze bijdrage werd in 2016 door ons stichtingsraadslid prof. dr. Patricia Holm (Universiteit van Bazel) aan het wetenschappelijk comité van de IWC voorgesteld. Een samenvatting in het Duits vindt u onder het thema verwondingen.

Coöperatie met firmm

Onze databank kan vanuit verschillende optieken worden gebruikt. Als u voor uw wetenschappelijk werk in een samenwerking en verwerking van onze gegevens geïnteresseerd bent, neem dan contact met ons op.

Ons onderzoek in detail

Lees op de volgende subpagina’s wat we door onze waarnemingen van jaar tot jaar over de walvissen en dolfijnen in de Straat hebben geleerd en hoe de situatie voor de dieren in dit gebied evolueert.

Dataverzameling

Hoe verloopt de dataverzameling bij firmm en wat zijn we met behulp van onze gegevens en foto-identificatie over de dieren te weten gekomen?

Informatie over dataverzameling

Verwondingen

Welke invloed hebben scheepvaart, visserij en vervuiling op de gezondheid van de zeezoogdieren? Wij onderzochten mogelijke oorzaken.

naar het artikel over verwondingen

Grindwalvissen

Hoe zijn de aantallen grienden door de jaren heen geëvolueerd en aan welke stress zijn de dieren in de Straat blootgesteld?

naar het rapport over de grindwalvis

Potvissen

Waarom zijn er goede en slechte potvisjaren? Heeft de wind daarop een invloed of varieert het voedselaanbod voor de dieren in de Straat?

naar het rapport over de potvis

Grote tuimelaars

Zijn grote tuimelaars op gelijkaardige wijze als grienden getroffen door het morbillivirus of waarom vermindert de groepsgrootte ook bij hen gestadig?

naar het rapport over de grote tuimelaar

Orka's

Blijft er voor de orka’s nog voldoende tonijn over? Welke invloed had de wet ter bescherming van de orka’s? Wat zijn de gevaren van de sportvisserij?

naar het rapport over de orka

Vinvissen

Waar trekken de vinvissen naartoe, als ze door de Straat zijn gezwommen? Zouden sommige dieren kunnen behoren tot de populatie die vroeger vóór Gibraltar leefde?

naar het rapport over de vinvis

Gewone dolfijnen

Hoe bedreigd is de populatie gewone dolfijnen in de Straat van Gibraltar? Zou kustbescherming kunnen bijdragen tot de redding van de dieren?

naar het rapport over de gewone dolfijn

Gestreepte dolfijnen

Welke relatie bestaat er in de Straat tussen gestreepte dolfijnen en tonijn? Hoe kunnen we de dieren beter beschermen tegen sportvissers?

naar het rapport over de gestreepte dolfijn

Andere waarnemingen

Welke andere interessante dieren hebben we gespot? Welke ontmoetingen hadden we met zelden voorkomende walvissen in dit gebied?

naar het rapport over de andere waarnemingen