23ste firmm-ontmoeting op 26 februari 2022 in Aarau

door Sonja Van Den Bossche

Tekst: Brigitte naar notities van Pia Ackermann; Foto’s: Stefan Bichsel; Video: firmm

Op 26 februari vond in Aarau de 23ste firmm-ontmoeting plaats, nadat het evenement vorig jaar wegens de coronapandemie moest worden afgelast. Tot kort tevoren was nog niet bekend hoe de bijeenkomst kon verlopen. Maskers? Geen maskers? Wie mocht deelnemen? Hoeveel mensen zouden er komen? Katharina verwelkomt uiteindelijk de bijna 200 aanwezigen met de woorden: „Fijn dat we elkaar weer zonder masker vrij kunnen ontmoeten en we een glimlach zien.” Wegens de nog steeds gespannen reissituatie zijn er dit jaar geen medewerkers uit Spanje ter plaatse. Katharina kan echter rekenen op talrijke voormalige vrijwilligers en vrijwilligsters, die helpen bij de verkoop en bij de adopties.

Zoals gebruikelijk presenteert stichtingsraadslid Sam, Katharina’s zoon, het programma van de avond.

Voordracht door prof. dr. Patricia Holm

Als eerste spreekster betreedt prof. dr. Patricia Holm het podium om te vertellen over haar avontuurlijke reis met de ijsbreker Polarstern. Het onderzoeksproject over het thema microplastics bracht haar 8 weken lang naar Antarctica. Om daar te komen, werd om coronaredenen een privévliegtuig van Lufthansa gecharterd. Het bracht de 100-koppige bemanning naar de Falklandeilanden..

Een van de vele doelstellingen van de expeditie was te onderzoeken of microplastics met de sterke zeestromingen in het zuidpoolgebied zijn aangekomen.

Met fijnmazige netten werden deeltjes opgevist en geanalyseerd; bovendien werden de uitwerpselen van robben onderzocht. In 65 % van de stalen werden microplastics, die van scheepsverf, verpakkingsmaterialen en visnetten afkomstig zijn, gevonden.

Een ander aandachtspunt van het onderzoek had betrekking op de vraag waar ijsvissen broeden. IJsvissen hebben zich aangepast aan het koude water; ze hebben geen rode bloedlichaampjes; daarom is hun bloed wit. Met behulp van een camera met hoge resolutie en de zeehonden (die heel graag laag bij de nesten van de ijsvissen naar voedsel zoeken) heeft men ten slotte grote hoeveelheden nesten gevonden. Elk van deze nesten bevat tussen 2.000 en 2.500 eieren.

De Polarstern kon uiteindelijk ook de „geboorte” van een ijsberg voor zijn onderzoeksdoelstellingen gebruiken. De opwarming van het zeewater zorgt meer en meer voor nieuwe ijsbergen. Het schip kon door een spleet varen, die is ontstaan na het afbreken van een reusachtig ijsgebied, en monsters nemen.

We hadden nog lang naar de boeiende lezing kunnen luisteren, maar op een gegeven moment was de tijd om.

Jaaroverzicht door Katharina Heyer

Daarna volgt Katharina’s jaaroverzicht, dat ze opnieuw met mooie video’s illustreert.

De seizoenen van de laatste twee jaar duurden respectievelijk maar 2 en 4 ½ maand. In beide jaren samen had firmm ongeveer de helft van de toeristen van een „normaal” seizoen; de waarnemingen in 2021 waren plusminus een vijfde van de waarnemingen in het jaar 2019.

Toch waren er hoogtepunten: enorme scholen gestreepte dolfijnen en het orkaseizoen 2021. Tussen 01/07 en 29/08 waren er 27 waarnemingen van orka’s.

Jörn Selling: De orka-aanvallen van de afgelopen jaren

Omdat ’s bioloog Jörn niet ter plaatse is, heeft hij een video gemonteerd, die nu wordt getoond.

Het onderwerp: de orka-aanvallen van de afgelopen jaren.

De media hebben deze feiten becommentarieerd met huiveringwekkende, vette koppen. De kustwacht reageerde met aanbevelingen en tijdelijk verboden gebieden.

De eerste aanvallen werden uitgevoerd in juli 2020. De orka’s lijken in grote groepen zeilschepen en rubberboten van maximaal 15 meter lang aan te vallen.
Waarom? Daarover kan alleen maar worden gespeculeerd. Misschien gaat het over het wreken van gewonde orka’s, stress, specifieke gebeurtenissen met verschillende achtergrond, parasieten of gewoon maar grappen uithalen en spelen.

Na 174 aanvallen weten we meer over de jachtgebieden en routes van de orka’s en het wordt bevestigd dat orka’s traditie en een cultuur hebben en zeer intelligent zijn. Waarom de orka’s echt aanvallen, weten we nog niet. We blijven observeren.

firmm education

Ook Heike Pahlow, die via de website firmm-education informeert, kan niet persoonlijk aanwezig zijn op de meeting. En dus heeft ook zij een video gestuurd, die met de steun van haar partner, Mario Müller, heel professioneel is geworden.

firmm-education heeft zich – bevorderd door corona en de vraag van leerkrachten naar materiaal voor thuisonderwijs – ontwikkeld tot een begeerd onderwijsportaal.

Al 27 thema’s rond de zee en de factor mens en de gevolgen voor het milieu zijn er. Dit zullen er geleidelijk 60 worden. Een overvloed aan onderbouwde informatie moet worden bestudeerd; door aanschouwelijk voorbereide lessen met praktische oefeningen, interactieve quizzen, enz.

firmm-education heeft zich ontwikkeld tot een fantastisch portaal met intussen 20 keer meer bezoekers dan 2 jaar geleden nog.

Voorstelling van de stichtingsraad, medewerkers en de vrijwilligsters

Vervolgens stelt Katharina zoals gebruikelijk de stichtingsraad, alle medewerkers en de vrijwilligsters van het seizoen 2021 voor. In 2020 waren er geen vrijwilligers bij firmm.

GP Challenge No legs – no limits

De volgende lezing handelt over de GP Challenge No legs – no limits, die in 2020 in Tarifa startte. Helaas is Rüdiger Böhm, een van de twee zeilers, ziek geworden en hij moet thuis het bed houden. Sam springt in en stelt Lars Kyprian interessante vragen over het buitengewone avontuur.

Het begin is een trailer van een bioscoopfilm, die in mei 2023 in de Zwitserse bioscopen te zien zal zijn.

Daarin zien we onder andere de aankomst van de boten in Tarifa en het in elkaar zetten van de catamaran. Alle aanvankelijke moeilijkheden kon de Spaanse havenmeester gelukkig oplossen. Het doel van de uitdaging was te laten zien dat het onmogelijke mogelijk wordt, als je het maar wil.

In het interview met Sam praat Lars over de moeilijkheden. De catamaran moest met een kraan in het water worden gelaten; door veel tegenwind liepen ze achter op het schema en ten slotte werden ze in Italië door de douaneautoriteiten om coronaredenen aangehouden wegens illegale binnenkomst. Hier was de reis dan ook afgelopen, want naar de gevangenis wilde niemand. Lars prijst de nauwe band van het team, dat altijd hand in hand en zonder geschillen heeft gewerkt.

We kunnen dus allemaal vol ongeduld uitkijken naar de film. De première voor schenkers en sponsors is op 20 mei in Thun. De opbrengst van de verkochte ‘give aways’ (elastiekjes „GP Challenge”) op de evenementen, filmvertoningen en ook tijdens de firmm-ontmoeting gaat naar firmm. Dank aan het Challenge-team.

Einde

Katharina stapt vervolgens nog eens het podium op en sluit de avond af met haar dankbetuigingen.

Dat was de 23ste firmm-ontmoeting. We verheugen ons op de 24ste op 25 februari 2023.

Ga terug