Regels voor respectvolle walvisobservatie

Natuurlijk willen wij u hier in Zuid-Spanje de wonderlijke walvissen en dolfijnen van dichtbij laten zien, maar de dieren moeten daarbij zo weinig mogelijk worden gestoord. We volgen van bij de aanvang de internationale richtlijnen voor respectvolle walvisobservatie.

Sedert het begin van onze activiteiten in de Straat van Gibraltar heeft firmm gestreefd naar respectvolle walvisobservatie. Sinds 2007 is er voor Spanje eindelijk ook een koninklijk besluit (Decreto Real), dat de toenadering tot de walvissen en dolfijnen in Spaanse wateren regelt voor iedereen – walviswaarnemers, vissers en particulieren. De volgende richtlijnen zijn van toepassing:

De dieren vinden en benaderen

  • De toenadering moet op zachte wijze gebeuren, in een hoek van ongeveer 30 ° met de zwemrichting van de dieren. De boot mag niet dichter dan 60 meter in de buurt van de zeezoogdieren komen en moet bij het merken van onbehagen bij de dieren onmiddellijk vertrekken.
  • De boot mag de dieren nooit direct vooraan/achteraan of loodrecht op hun zwemrichting naderen. Er moet altijd op gelet worden dat de bewegingsvrijheid van de zeezoogdieren niet wordt beperkt. Hieronder vallen: de dieren niet de pas afsnijden, niet op een groep in varen of individuele dieren niet van de groep scheiden.
  • Het gebruik van sonar en/of akoestische systemen om de dieren op te sporen, is verboden.

Observatie

  • Tijdens de observatie moet de boot met een constante snelheid in een vaarrichting parallel aan de dieren worden gehouden. De maximumsnelheid mag in deze tijd vier knopen bedragen, maar niet sneller dan het langzaamste dier van de groep.
  • Wanneer een walvis de boot nadert of plots minder dan 60 meter verwijderd van een boot opduikt, moet de motor in vrijloop op stationair toerental worden gezet. Bij dolfijnen kan een constante, langzame snelheid worden aangehouden.
  • Het aanraken en voeren van de dieren evenals zwemmen of duiken met walvissen en dolfijnen zijn verboden.
  • Binnen een straal van 300 meter van een walvis of een groep dolfijnen mogen zich niet meer dan twee boten bevinden.

Aanvullend op deze richtlijnen geldt bij firmm het motto: Niet langer dan 15 minuten bij een groep blijven. De walvissen lijken dit te merken; we ervaren in ieder geval telkens weer dat groepen onze boot naderen of zelfs bij ons toevlucht zoeken.

Richtlijnen voor respectvolle walvisobservatie