Camorro

Camorro is misschien een zoon van Camacho en Matriarchin, de stammoeder. We hebben hem zien opgroeien en wensen hem veel succes, net zoals Camacho, die al minstens 35 jaar oud is, dat had. (gemiddelde maximumleeftijd van mannetjesorka’s: 30 jaar)

Orka’s jagen doorgaans in groepen. De vissers beschouwen de orka’s als concurrenten voor de visbestanden, zoals bijvoorbeeld het tonijnbestand in de Straat van Gibraltar. Tonijn is de favoriete prooi van de orka’s, die alleen in de Straat van Gibraltar verblijven tijdens hun paaitrek tussen de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan.

Adopteer Camorro

Bedankt dat u zich met ons voor de zeezoogdieren en de oceaanhabitat inzet! Met een symbolische adoptie helpt u ons om ons onderzoekswerk en onze informatieve projecten in Spanje vooruit te helpen.

Zo zagen we Camorro sinds het begin van onze adoptie-actie:

2014

Camorro, het jonge mannetje en opvolger van Camacho, hebben we vaak gezien midden in een grote school vrouwtjes met hun jongen. In zijn buurt was er meestal ook een jonge orka, aan wie hij heeft getoond hoe je zo’n tonijn eet. Ook dat moet worden geleerd!

2015

Afgelopen zomer hebben we Camorro altijd in zijn subkudde met in totaal 7-9 orka’s gezien. De kleine Wilson met zijn moeder en tante Lucía behoren tot zijn familie. We hebben dikwijls waargenomen hoe Camorro stukken tonijn aan de jongen afstond en hen geduldig leerde deze prooi op te eten.

2016

Camorro leidde opnieuw zijn 8-koppige familie: vier wijfjes en vier jongen. Hij zwierf meestal in onze omgeving rond en vertoefde vooral bij de vissers op de oceaan. Listig haalde hij voor zijn familie de tonijn van de lijnen!

2017

Camorro let goed op zijn vier vrouwtjes met de vier jongen! Als hoofd van zijn 9-koppige familie is hij meestal bezig met het stelen van de tonijn van de lijnen van de vissers en daarna het voeren van de hele familie. Vooral aan zijn vier jongen besteedt hij veel tijd om hen te leren hoe je tonijn vangt en opeet.

2018

We kennen Camorro nu al 21 jaar en zijn elk jaar blij, als hij weer opduikt. Zijn familie is intussen gegroeid.

De laatste keer, op 17 oktober, op die geluksdag, toen de orka’s totaal onverwacht opnieuw werden gespot, telde de hele subkudde 14 dieren met verscheidene jongen. Daarbij waren Baby Wilson, de oude grootmoeder (Matriarchin), Lucía met de kleine Estrella, Jara (het jong dat geboren werd in de winter van 2017) en Tina (de pasgeboren babyorka, die in oktober het levenslicht aanschouwde). Tina hadden we nog geelachtig/zwart gezien op 11 oktober, dus slechts een paar dagen oud.

2019

Camorro werd dit jaar het vaakst van alle orka's gespot, altijd samen met zijn familie, die is aangegroeid tot in totaal 19 orka's. Hij was vaak bezig met de jongen, die hij leerde vissen op tonijn. Hij lijkt de groep goed onder controle te hebben.

2020

We konden Camorro in augustus in totaal 6 keer waarnemen. De eerste maal op 3 augustus kort vóór Tanger met enkele jonge dieren, waaronder Baby Wilson.

2021

Camorro maakt indruk met zijn hoge rugvin. Soms zien we hem met jonge dieren; soms is hij ook alleen aan het vissen.