Gorro

Gorro kennen we sinds 07.06.2010. Hij is een grote en robuuste grindwalvis, ongeveer zes meter lang. Wij kunnen hem goed herkennen aan zijn mutsvormige rugvin.

Gorro is een dominant dier en de beschermer van zijn groep. Bijna alleen aan de hand van zijn grootte is hij al van verre te identificeren. Hij heeft ons met zijn wonderbaar gedrag al vele onvergetelijke momenten bezorgd.

Adopteer Gorro

Wij zetten ons in voor een verantwoorde omgang met de zee. En u kunt ons daarbij steunen! Met een symbolische adoptie helpt u ons onderzoek en informatiewerk in Spanje vooruit. Samen kunnen we veel doen!

Zo zagen we Gorro sinds het begin van onze adoptie-actie:

2014

Gorro zien we zeer vaak. Hij is een fier mannetje met een grote familie.

2015

De familie van Gorro hebben we dikwijls als eerste groep aangetroffen. Zijn rechte rugvin is van veraf gemakkelijk herkenbaar. Hij heeft een nieuwe, kleine inkeping.

Zijn familie bestond doorgaans uit 2 wijfjes en een jonge griend.

2016

Zijn familie lijkt te zijn gegroeid, want vorig jaar was hij hoogstens met twee anderen samen. Deze zomer is Gorro zoals gewoonlijk met nog vier andere grindwalvissen onderweg geweest.

2017

Gorro herkennen we al van ver. Hij is een statige griend en heeft er geen probleem mee om ook eens dicht bij de boot te komen.

In deze zomer hebben we Gorro altijd samen gezien met zijn familie van vier à vijf andere grindwalvissen.

2018

Dankzij zijn mutsvormige rugvin kunnen we Gorro al van ver identificeren. We hebben hem meer dan 50 keer geregistreerd; dus behoort hij tot de vaakst aangetroffen grienden.

Dit jaar viel hij vanaf juni op als vaste begeleider van de ernstig verwonde Lola. Hij leek haar te beschermen en haar te helpen. Als we Gorro spotten, dan was Lola ook altijd in de buurt te vinden.

2019

Gorro hebben we op 3 april in een grote familie gezien. In totaal hebben we hem in 2019 36 keer gespot. Hij is een rustig voorttrekkende walvis. Vorig jaar was hij de vaste begeleider van Lola en we hebben de twee ook tot 21 april nog samen gezien. Sindsdien hebben we Lola niet meer gespot en we weten niet waar ze is gebleven. Gorro bleef hier en sloot zich aan bij verschillende groepen.

2020

We hebben Gorro maar vrij laat gezien dit seizoen, pas op 23 juli. Hij was in verschillende groepen op pad, maar meestal konden we hem met Nina en Oliver waarnemen.

2021

Dit jaar hebben we Gorro meteen op één van de eerste tochten gezien. In totaal hebben we hem 33 keer waargenomen. Het vaakst hebben we hem weer in het gezelschap van Nina en Oliver genoteerd.