Puzzle

Puzzle is een moederdier. We kennen haar nu al een paar jaar, waarin ze verschillende jongen grootbracht. Ze is een zeer sociaal dier en vertoeft graag in familiekring. Af en toe volgt ze haar nakomelingen bij de firmm-boot, maar principieel houdt ze liever wat afstand.

Adopteer Puzzle

Ondersteun ons werk met een symbolische adoptie! Samen kunnen we eraan bijdragen dat steeds meer mensen nadenken over hun gedrag en zich voor een verantwoorde omgang met de zeeën inzetten.

Zo zagen we Puzzle sinds het begin van onze adoptie-actie:

2014

Puzzle is erg nieuwsgierig en vaak rond of ook onder de boot te vinden.

2015

Puzzle is heel sociaal en altijd in een grotere familie geïntegreerd. Het lijkt goed te gaan met haar en aangezien ze niet meer van de jongsten is, gedraagt ze zich nogal afstandelijk.

2016

We zien Puzzle vaak samen met Cutty in grotere groepen tuimelaars. Ze zijn vol vertrouwen en zwemmen soms vóór de boeg mee.

2017

Puzzle bleek niet echt schuw te zijn en vergezelde graag de boot vóór de boeg.

2018

In dit jaar hebben we Puzzle niet veel gezien of niet herkend, wanneer ze in de verte op weg was naar de boot. Ze was moeilijk te fotograferen, want ze is altijd in een grotere familie te zien en omringd door haar soortgenoten.