Stichtingsraad van firmm

Het leidinggevend orgaan van een stichting is de stichtingsraad. Hij controleert alle activiteiten en zorgt ervoor dat het doel van de stichting zorgvuldig wordt beoogd.

Huidige stichtingsraad van firmm

Katharina Heyer

Dr. h. c. Katharina Heyer

Als oprichtster en voorzitster van firmm leidt Katharina Heyer de stichting in Zwitserland en in Spanje. De zomermaanden spendeert ze met haar team bij de walvissen en dolfijnen in Tarifa. In de winter is ze op weg naar lezingen, jaarbeurzen en andere evenementen in Zwitserland en Duitsland, om de bezorgdheid van firmm in de wereld te brengen.

Patricia Holm

Prof. Dr. Patricia Holm

Patricia Holm zetelt sinds 2010 in de stichtingsraad. De professor Ecologie aan de Universiteit van Bazel is ook Zwitsers afgevaardigde in het wetenschappelijk comité van de IWC. Bij firmm is ze bevoegd voor onderzoek en wetenschappelijke werk.

Benny Stutz

Benny Stutz

Benny Stutz ondersteunt onze stichting vanaf het begin. Hij zit sinds 1998 in de stichtingsraad en is dus oprichtingslid van firmm. Benny was de oprichter en directeur van de stichting Gärtnerhaus, die een jaar vóór firmm werd gesticht. Wegens pensioenleeftijd is hij daar nu afgetreden.

Samuel Notz

Samuel Notz

Samuel Notz zetelt sinds 2008 in de stichtingsraad, adviseert firmm over economische, financiële en organisatorische zaken en houdt zich bezig met de toekomstige strategische oriëntatie van firmm. Samuel is ook de initiator van firmm-education.

Caroline Burger

Caroline Burger

Caroline Burger zit sinds 2015 in de stichtingsraad, maar neemt al sedert vele jaren de administratieve ondersteuning van Zwitserland ter harte. Zo zorgt ze onder andere voor het beantwoorden van vragen en het verzenden van cursusdocumenten en dankbetuigingen voor schenkingen.

Margrit Brack

Margrit Brack

Margrit Brack helpt firmm al sedert de oprichting van de stichting. Zij beheert de boekhouding in Zwitserland en is onze schakel met het handelsregisterkantoor en met het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Bern voor de controle van de jaarrekening van de stichting. Ze coördineert de boekhouding van Spanje met de boekhouding in Zwitserland.

Oud-stichtingsraadsleden

David Senn

Prof. David Senn

David Senn was oprichtingslid van onze stichting en verantwoordelijk voor het vakgebied onderzoek, dat hij in 2010 aan Patricia Holm toevertrouwde.