Onderzoeksrapport Gestreepte dolfijnen (Stenella coeruleoalba)

In de Straat van Gibraltar zijn gestreepte dolfijnen (Stenella coeruleoalba) nog heel talrijk vertegenwoordigd. Bijzonder grote scholen ontmoeten we vooral in de tweede zomerhelft – tegen augustus nemen zowel de groepsgrootte als de waarnemingskans toe. De meeste pasgeborenen zijn er volgens onze registraties in mei en in augustus.

Positie gestreepte dolfijnen 1999–2015
Positie gestreepte dolfijnen 1999–2015

Waarnemingskans en aantal dieren nemen tegen augustus toe. Aan het einde van het seizoen zijn de gestreepte dolfijnen bovendien in grotere groepen onderweg. Bij de geboorte lijken er twee pieken te zijn: de meeste pasgeborenen zagen we in mei en in augustus.

Bij gelegenheid kunnen we in de Straat van Gibraltar kleinere tonijnen, die scholen gestreepte dolfijnen volgen, waarnemen. Het is niet bekend of daaronder op grotere diepten volwassen tonijnen zwemmen, zoals dat bij tuimelaars en geelvintonijnen in de Stille Oceaan wordt waargenomen. Dit blijft echter een veel voorkomend argument onder de sportvissers om met hun uitgeworpen lijnen vóór Tarifa door de walvisscholen te varen.

Mijlpalen in onze jaarverslagen

2009

 • zeldzame waarnemingen (zowel in de Straat van Gibraltar als in de Baai van Algeciras)

2010

 • waarnemingen in de Straat van Gibraltar wat toegenomen, maar in de Baai van Gibraltar verder afgenomen
 • grootste groep: 1.000 dieren in juni

2011

 • waarnemingen van gestreepte dolfijnen nemen iets eerder in het seizoen in aantal toe dan waarnemingen van gewone dolfijnen
 • grootste groepen van maximaal 100 dieren in september (drie maanden later dan in 2010)

2012

 • waarnemingen van gestreepte dolfijnen nemen iets eerder in het seizoen in aantal toe dan waarnemingen van gewone dolfijnen
 • grootste groepen van maximaal 1.000 dieren in juni en september gespot
 • 150 waarnemingen van deze soort in de loop van het seizoen

2013

 • waarnemingen van grotere groepen gestreepte dolfijnen nemen iets eerder in het seizoen in aantal toe dan die van gewone dolfijnen
 • grootste groepen: maximaal 1.000 dieren in juli en september
 • 202 waarnemingen, aanzienlijk meer dan in 2012 (mogelijke reden: toenemend wegblijven van grindwalvissen dwong firmm om de zoekcirkel te verruimen)

2014

 • waarnemingen van grotere groepen van maximaal 1.100 dieren namen zoals bij de gewone dolfijnen in juli, augustus en september in aantal toe
 • grootste groep kalveren: op 9 september gespot (ongeveer 150 in gezelschap van 400 volwassenen)
 • 232 waarnemingen

2015

 • waarnemingen van grotere groepen van meer dan 400 gestreepte dolfijnen namen zoals bij de gewone dolfijnen in aantal toe in de tweede zomerhelft
 • vier grootste groepen: maximaal 1.100 dieren in juli, augustus, september en oktober
  213 waarnemingen

2016

 • waarnemingen van grotere groepen van 600-1.100 gestreepte dolfijnen namen zoals bij de gewone dolfijnen in aantal toe in de tweede zomerhelft (vanaf eind juni)
 • grootste groepen: maximaal 1.100 dieren van 26 juni tot 2 oktober
 • 255 waarnemingen, vaak grote groepen

2017

 • waarnemingen van grotere groepen van 600-1.100 gestreepte dolfijnen namen zoals bij de gewone dolfijnen in aantal toe vanaf eind juli
 • 2 uitzonderingen: 14 april en 24 juni
 • 249 waarnemingen, waarvan 5 in de Baai van Gibraltar; nog vrij dikwijls in de Straat van Gibraltar aan te treffen
 • kalveren waren het hele seizoen aanwezig
 • geen pasgeborenen geregistreerd (zijn moeilijk te herkennen in de scholen van deze kleine dolfijnen)

2018

 • waarnemingen van grotere groepen van 400-550 gestreepte dolfijnen namen zoals bij de gewone dolfijnen in de tweede zomerhelft in aantal af vanaf juli (evenals op 8 mei en 21 mei)
 • 219 waarnemingen – allemaal vóór Tarifa (geen enkele in de Baai van Gibraltar)
 • kalveren waren het hele seizoen aanwezig, de meeste in juli en augustus
 • twee pasgeborenen op 17 augustus geregistreerd (zijn moeilijk te herkennen)

2019

 • waarnemingen van grotere groepen van 400-566 gestreepte dolfijnen stapelden zich in de tweede helft van de zomer (tussen 11 augustus en 19 september) op
 • 232 waarnemingen – allemaal vóór Tarifa (geen in de Baai van Gibraltar)
 • kalveren waren het hele seizoen aanwezig, de meeste van april tot oktober
 • vier pasgeborenen tijdens vier waarnemingen van 24 juni tot 18 juli (zijn echter moeilijk te herkennen)

2020

 • waarnemingen van grotere groepen van 200-550 gestreepte dolfijnen (in juli en augustus)
 • grootste groepen: 550 dieren (op 9 juli), 500 dieren ( 27 juli)
 • 72 waarnemingen
 • kalveren waren het hele seizoen aanwezig
 • geen pasgeborenen gespot (zijn wel moeilijk te herkennen)

Het seizoen beperkte zich coronagerelateerd tot de periode van 1/7-7/9/2020. Daarvan konden op 26 dagen (38 %) weersafhankelijk geen tochten plaatsvinden.

De volledige jaarverslagen van de stichting firmm vindt u op firmm-education.