Resultaten van ons onderzoek

Sinds 1998 registreren we onze waarnemingen in de Straat van Gibraltar. We beschikken voor elke walvis- en dolfijnsoort over een zeer uitgebreide databank met positie, gedrag en aantal individuen. Onze gegevens kunnen worden verwerkt op basis van getijdenstand, weersomstandigheden, enz.

Positie voor alle soorten 1999-2015
Positie voor alle soorten 1999-2015

Sinds 1999 neemt het firmm-team tijdens de tochten standaardgegevens over alle waarnemingen op:

  • Datum en tijd
  • Getijdenstand en weersomstandigheden
  • Positie door middel van gps
  • Betrokken soorten
  • Aantal individuen ingedeeld volgens volwassenen, kalveren en pasgeborenen
  • Gedrag, afstand tot de boot, foto’s en andere opmerkingen

Met behulp van de gps-gegevens kunnen we positiekaarten maken en hebben we bijvoorbeeld geleerd waar in de Straat de grienden zich op bepaalde momenten van de dag, resp. getijdenstanden, ophouden. Onze gegevens kunnen echter ook volgens vele andere criteria worden verwerkt. Zo hebben we bijvoorbeeld onderzocht of in de Straat van Gibraltar de aanwezigheid van de potvis wordt beïnvloed door de wind.

Walvisvriendelijkere routevastlegging voor veerboot geïnspireerd op firmm-data.

De verspreidingskaarten van alle geobserveerde walvissoorten zijn verkrijgbaar als digitale kaartbeelden. Dankzij deze kaarten kon firmm de bevoegde autoriteiten bijvoorbeeld aanzetten tot een „walvisvriendelijkere” routevastlegging voor de snelle veerboten van Tarifa naar Tanger en ertoe bijdragen dat het Spaanse Ministerie van Milieu besloot een snelheidslimiet in de Straat op te leggen.

Foto-identificatie

Vinnen van grienden voor foto-identificatie
Vinnen van grienden voor foto-identificatie

De foto-identificatie is een belangrijk middel om meer over de walvissen te leren. Vooral bij de grienden konden we daardoor uitgebreide kennis over het gedrag van de dieren in de Straat van Gibraltar opdoen. Een bijzonder kenmerk van grindwalvissen is bijvoorbeeld de vorm van de vin, maar ook littekens of andere verwondingen helpen ons individuele dieren te herkennen.

Bij potvissen geldt de staartvin als identificatiekenmerk. Geschikte foto’s doen echter vermoeden dat men de dieren achtervolgt of hindert. Dit is echter tegenstrijdig met de richtlijnen voor respectvolle walvisobservatie en onze filosofie. Daarom proberen we de dieren voornamelijk aan andere duidelijke kenmerken te herkennen.

Foto's worden ook gemaakt voor het onderzoek naar de gezondheidstoestand.

In 2015 heeft onze zeebioloog alle foto’s in onze database op verwondingen en ziektes van de gefotografeerde dieren gecontroleerd. Sindsdien registreert firmm in het tonijnseizoen nu ook het aantal sportvissersboten, omdat we een overduidelijk vermoeden hebben dat zij voor veel kwetsuren bij de grienden, tuimelaars en kleine dolfijnen verantwoordelijk zijn. Dankzij ons stichtingsraadslid prof. dr. Patricia Holm (Universiteit van Bazel) is het verslag over de verwondingen nu ook in handen van de IWC.

Waarom geen invasief onderzoek?

Veel wetenschappelijke bevindingen over walvissen hebben we te danken aan het invasieve onderzoek, waarvoor dieren verwond of zelfs worden gedood. Een deel van het invasieve onderzoek is bijvoorbeeld het trekken van weefselmonsters of het aanbrengen van zenders. Waarom schakelt firmm deze methoden niet in?

Er zijn verschillende redenen die tegen invasief onderzoek pleiten. Gewoonlijk moet invasief onderzoek worden goedgekeurd, wat bij bedreigde soorten niet automatisch gebeurt. Een andere reden is dat de dieren moeten worden nagejaagd en beschoten. Dit past enerzijds niet in onze filosofie van respectvolle walvisobservatie. Aan de andere kant kan de daardoor ontstane verwonding bij de walvissen tot ontstekingen leiden, wat met de vervuiling van de Straat niet verwonderlijk is.

Veel inzichten kunnen ook zonder invasief onderzoek kunnen worden verworven.

Natuurlijk heeft onze stichting begrip voor invasief onderzoek en de wens om meer over de dieren te leren. Maar er zou grondig moeten worden overlegd voor welk doel dit echt nodig is.

Onze stichting observeert de walvissen en dolfijnen in de Straat van Gibraltar nu al sedert vele jaren. We kennen hun bewegingspatronen volgens het uur van de dag en getij – allemaal zonder gebruik te moeten maken van invasieve onderzoeksmethoden. Sommige walvissen en dolfijnen vergezellen ons al verscheidene jaren en hebben intussen namen gekregen. We weten tot welke groep ze behoren, kennen hun gedrag en de familiestructuren. In de rubriek Adopties kunt u meer lezen over deze dieren en vaststellen dat ook bij de walvissen elk individu zijn heel eigen karakter heeft.

Coöperatie met firmm

Onze databank kan vanuit verschillende optieken worden gebruikt. Als u voor uw wetenschappelijk werk in een samenwerking en verwerking van onze gegevens geïnteresseerd bent, neem dan contact met ons op.

firmm ondersteunen

Betrouwbare gegevens zorgen voor goede argumenten bij onze inzet voor de zeezoogdieren. Daarom willen we de tijdrovende gegevensverwerking snel vooruithelpen. Help ons met uw gift! Of het nu gaat om een eenmalige schenking, als sponsor van een walvis/dolfijn of als vip-lid van firmm, samen kunnen we heel wat in beweging zetten!

informeer u over schenkingsmogelijkheden