De Straat van Gibraltar

De Straat van Gibraltar verbindt de Middellandse Zee met de Atlantische Oceaan. Daarom concentreert het scheepvaartverkeer zich hier: dagelijks passeren ongeveer 300 vrachtschepen door de zee-engte. Ondanks het zware verkeer en de daarmee samenhangende geluidsoverlast vertoeven in deze wateren veel walvissen en dolfijnen.

Wat is de reden daarvoor?

Op de drempel van de zeestraat stijgt voedselrijk dieptewater op uit de Middellandse Zee en het vermengt zich gedeeltelijk met het uit de Atlantische Oceaan binnenstromende water. Dit is de voorwaarde voor een groot voedselaanbod, waarvan uiteindelijk ook de walvissen en dolfijnen profiteren.

Maar het zware verkeer in de Straat van Gibraltar bedreigt sommige walvissoorten aanzienlijk. Voor de bescherming van de walvissen werd daarom in februari 2007 door het Spaanse Ministerie van Milieu een maximumsnelheid in de straat ingevoerd.

Bij de beslissing was firmm niet onaanzienlijk betrokken: onze jarenlange onderzoeken en eisen hebben ertoe bijgedragen, dat dit onderwerp überhaupt eerst ter discussie gesteld werd.

Kaartaanzicht

Ga terug