Walvissen en de klimaatverandering

door Sonja Van Den Bossche

Vinvis

Tekst: Brigitte - Foto's: firmm

Op de website van het World Economic Forum is enige tijd geleden een artikel verschenen, dat we jullie graag zouden aanbevelen. Aangezien het in het Engels is, volgt hier een korte samenvatting:

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de waarde van één enkele grote walvis op meer dan 2 miljoen dollar geschat.

Maar hoe komt men aan dit bedrag?

Afgezien van de impact die walvissen hebben op de visserij door hun positie in de voedselketen en het geld dat met walvisobservatie wordt verdiend, spelen ze een belangrijke rol in de strijd tegen de klimaatverandering.

Als walvissen sterven, zinken ze naar de zeebodem en daar houden ze de koolstof vast, die ze in de loop van hun leven hebben verzameld. Ook tijdens hun leven zorgen ze voor een beter klimaat in de vorm van de zogenaamde „walvispomp”. Eenvoudig uitgelegd: de dieren duiken op en onder, ademen, eten, verteren, scheiden uit en transporteren daardoor belangrijke voedingsstoffen naar het wateroppervlak, waar ze dan opnieuw uitstekende groeiomstandigheden bieden voor bijv. fytoplankton. Niet alleen wordt 50 % van de zuurstof geproduceerd door fytoplankton, het bindt ook ongeveer 40 % van de geproduceerde CO2.

Staartvin van een potvis

Daaruit blijkt eens te meer hoe belangrijk het is om het evenwicht van de soorten in onze oceanen te handhaven, omdat elke afzonderlijke soort een belangrijke taak te vervullen heeft. Als we de balans verstoren, brengen we onze eigen overleving in gevaar.

Het volledige artikel kunnen jullie hier lezen.

De uitlegvideo “How Whales Change Climate” gaat precies over het thema van het artikel.

Ga terug