Sensibilisering voor milieubescherming in de school „Virgen del Sol”

door Sonja Van Den Bossche

Tekst: Brigitte Achatz - Foto's: firmm

Op 18 oktober bezocht onze zeebioloog Jörn de school „Virgen del Sol” in Tarifa om de kinderen over de plastic vervuiling op het land en in de zee te vertellen. Hij had een presentatie met veel veelzeggende foto’s voorbereid. Enerzijds toonde ze de vervuiling op de meest verscheiden plaatsen in de wereld, doch ook wat in onze onmiddellijke omgeving hier in Zuid-Spanje gebeurt. 80 miljoen ton plastic belandt elk jaar in onze oceanen en dit heeft natuurlijk fatale gevolgen voor de schepsels in de zee. Maar ook dieren op het land, zoals katten, worden door de toenemende vervuiling getroffen.

Op 24 en 25 oktober ontmoetten Jörn en ik de kinderen dan om 10:00 uur ’s ochtends voor een „strandschoonmaak”, om het geleerde praktisch toe te passen. Op de eerste dag ondersteunde kapitein Dani, wiens dochter deze school bezoekt, ons daarbij. Het ontmoetingspunt was vóór een van de strandbars van Tarifa. Het was mooi weer en nadat Jörn kort had uitgelegd wat we zochten, namelijk kleine plastic deeltjes, trokken de ongeveer 60 kinderen de door ons meegebrachte handschoenen aan en gingen we aan de slag. De kleintjes stoven meteen alle richtingen uit om vlijtig te zoeken. Algauw hadden we de daartoe voorziene emmers gevuld met allerlei afval. Jörn begon het zand te zeven. Helaas had het de dag ervoor geregend en daarom bleek dat niet zo heel gemakkelijk te zijn. De bedoeling was om de kinderen bij te brengen dat plastic niet verdwijnt, maar uiteenvalt in steeds kleinere deeltjes, die dan in het zand liggen en opeenhopen. Met het gezeefde zand vulden we dan kleine potten met loepen, zodat de kinderen de kleine microplastic deeltjes goed konden zien.

Nadat de kinderen eerst ook bananenschillen, stenen of hout in de vuilnisemmers wierpen, leerden ze onderscheid te maken tussen wat afval is en wat natuurlijk is, dus op het strand kan blijven. Na een half uur spreidden we het verzamelde afval uit, om te zien hoeveel afval we in zo’n korte tijd al hadden bijeengebracht. Opvallend bij onze opbrengst waren, afgezien van het plastic, de vele weggegooide sigarettenpeuken en de hondendrollen, die de hondenhouders weliswaar voorbeeldig hadden bijeengeraapt, maar daarna samen met de plastic zak op het strand hadden „gedumpt”. Jörn maakte van de gelegenheid gebruik om de kinderen uit te leggen dat één enkele achteloos weggeworpen sigarettenpeuk 80 liter water vervuilt. En dat het weinig zin heeft om de hondenuitwerpselen in de plastic zak op het strand achter te laten, maar dat ze in vuilnisemmers moeten worden weggegooid.

Mikroplastik
Onder het vergrootglas

Op de tweede dag blies een hevige levante en de 100 kinderen, die ons op deze dag vergezelden, liepen meteen joelend weg om te beginnen. De leerlingen waren echt verbaasd hoeveel afval we op die dag in slechts een half uur hadden vergaard. Op een strandstrook die er op het eerste gezicht netjes uitzag. Weldra was de grote zak tot de rand vol. Wat die dag vooral opviel, was de enorme hoeveelheid plastic vislijnen, die vissers gebruiken om te hengelen. Lijn na lijn trokken we uit het zand. Een goede gelegenheid om de kinderen aan het verstand te brengen hoe gevaarlijk deze snoeren voor dieren kunnen worden, als ze zich daarin verstrikken.

Ausbuete an Tag 2
Opbrengst op dag 2

We hopen dat de kinderen op een speelse manier hebben geleerd hoe belangrijk het is om het milieu proper te houden. En dat ze de kennis in de toekomst gebruiken en doorvertellen wat ze op deze dag allemaal hebben gevonden dat niet op het strand thuishoort.

Ga terug