Overzicht adoptiedieren 2021

door Sonja Van Den Bossche

Tekst: Katharina Heyer - Foto's: firmm

Dit jaar heeft het seizoen van 18 juni tot 31 oktober 2021 geduurd. Nog niet zoals vóór corona, maar in ieder geval wel eens 4 ½ maand. Dankzij weinig wind, op een 10-daagse levante-periode in oktober na, konden we veel tochten vol waarnemingen maken. Met grote vreugde hebben we al meteen bij de start vastgesteld dat er talloze griendenfamilies waren met zeer veel jongen. Altijd een geruststellend teken.

Grote tuimelaars

Lolly is nog steeds heel gemakkelijk te identificeren door de schimmelbesmetting op haar rugvin. Ze zwom in kleinere groepen. Het verwonderde ons dat ze verder weg bleef van de firmm-boot dan we van haar gewend zijn. We hebben ze op 22/6 voor het eerst gezien en daarna af en toe, ook in groepen van 10-20 dieren.

Baby Leila noemen we elk jaar de eerste babytuimelaar van het seizoen. Dit jaar zagen we de Leila van dit jaar pas in juli. Een schattige, levendige babytuimelaar!

Puzzle is meestal in de grotere groepen tuimelaars mee. Haar licht getande rugvin is heel gemakkelijk te herkennen. We zagen haar op 21/07 voor de eerste keer.

Cutty hebben we niet bewust gezien. Ze kon wel eens ver van de boot op weg zijn geweest.

White Cap hebben we heel vaak gezien. Ze zwemt altijd zij aan zij met haar jong en speelt ook naast de boot. Ze was goed te zien door het onderwater venster.

Salto verrast ook deze zomer telkens weer met onverwachte sprongen. Daarom is hij niet makkelijk te fotograferen. We hebben hem ook weer zien springen vóór de boeg van grote vrachtschepen.

Grindwalvissen

Sierra

Gorro hebben we voor het eerst gezien op 22/06. Je herkent hem van ver aan zijn rechte rugvin. Hij is een groot, zeer imposant mannetje en was afwisselend in verschillende families te zien.

Ponce zagen we al op 21/06. Hij vertoonde zich ook deze zomer altijd in gezelschap van Sierra. Als fors, groot en sterk mannetje is hij met zijn hoge rugvin gemakkelijk te herkennen.

Sierra hebben we deze zomer voor de eerste keer gezien. Ze is een vrij klein wijfje en is gemakkelijk te herkennen aan haar getande rugvin. Het vaakst was ze met Ponce op weg.

Baby Hook en haar hele familie kennen we misschien al bijna het langst. Ze is sinds 2019 altijd samen met Triángula en haar baby, vaak dicht bij de boot. Waarschijnlijk is zij de moeder van Triángula en de grootmoeder van de baby. Ze worden meestal ook vergezeld door Edu en Pedro. De eerste waarneming was op 18/06 en daarna hebben we de hele familie nog meer dan 20 keer gezien.

Edu laat zich als imposant mannetje ook graag zonder schroom dicht bij de firmm-boot zien. Alle dieren van deze groep lijken de lange tijd goed te zijn doorgekomen.

Pedro, het tweede mannetje in deze onafscheidelijke familie, duikt ook graag onder de firmm-boot door. Vreemd genoeg verscheen hij pas op 20/07 weer bij zijn gebruikelijke familie.

Ook Fernando liet zich meteen zien op een van de eerste tochten van het seizoen op 20/06. Het verbaasde ons dat Dientes in zijn groep dit jaar ontbrak. Hij werd altijd vergezeld door dezelfde twee, net zo grote grienden.

Dientes liet zich dit jaar verrassend genoeg maar 3 keer zien. Een van de waarnemingen was tijdens een buitengewone „reünie van grindwalvissen” op 21/08, waarbij we meer dan 80 dieren samen ontmoetten!

Zoals elk jaar doopten we de eerste pasgeboren grindwalvisbaby met de naam Baby Toni. Hij werd voor het eerst gespot op 23/06. In de loop van de zomer is het jong echter heel onbevreesd geworden en naderde nieuwsgierig de boot.

Franzfin herkennen we aan het opvallende, kleine uitsteeksel op zijn rugvin. Hij heeft pas een lichte schaafwond op de rugvin, die we al van ver goed konden onderscheiden. We hebben hem gedurende het hele seizoen geregeld gezien.

Johnny hebben we deze zomer niet vaak opgemerkt. Hij werd alleen maar op 11/08 waargenomen en wel tijdens de grote reünies van grienden. Hij lijkt zo nu en dan van familie te wisselen.

Nina en Oliver

Nina en Oliver zwemmen nog steeds in dezelfde familie van 6-7 grienden. We konden ze vanaf 18/06 herhaaldelijk waarnemen.

Nina is gemakkelijk te herkennen aan haar karakteristieke rugvin met het kleine haakje. We hebben ze ook vaak in de buurt van de firmm-boot gezien.

Oliver is een van de grootste grindwalvissen en zorgt voor zijn groep. Hij is ook bij hoge golfslag al van ver te herkennen aan zijn speciaal gevormde rugvin.

Vicenta met haar diepe littekens op de rug is nog altijd goed te herkennen. We hebben haar verrassend vaak gezien. Ze houdt nog steeds een goede afstand tot de firmm-boot.

Willy met zijn opvallende inkepingen in de rugvin hebben we op 5 juli voor de eerste keer gezien. Hij is makkelijk herkenbaar, hoewel hij een tamelijk klein mannetje is. Hij was bij de reünie van grindwalvissen in augustus en nog bij 5 andere waarnemingen.

Pomares hebben we deze zomer voor het eerst gezien op 29/06. Hij is nog altijd in dezelfde groep met ongeveer 6 dieren op weg. Zijn vele schaafwonden op de rug zijn wel genezen, maar nog steeds goed zichtbaar.

Sonja kennen we sinds het jaar 2019. Ze heeft opvallende inkepingen of oude verwondingen in haar rugvin en is daarom goed te herkennen. Ze is zonder uitzondering met Dani, een nieuw, fors, groot en sterk mannetje op weg.

Rikki hebben we al meteen in juni gezien. Ze is als iets ouder vrouwje meestal in haar grote familie te zien. Door haar verwonding, die ze achter de rugvin heeft, is ze makkelijk herkenbaar. Ze lijkt heel goed genezen te zijn.

Dracula spotten we ook al sinds 2019. We hebben hem op 23/06/2021 weergezien. Hij heeft een bijzonder opvallig gevormde rugvin, die op twee hoektanden lijkt en kreeg daarom spontaan van onze bemanning de naam Dracula.

Potvis

Observador, de niet schuwe potvis, hebben we dit seizoen helaas niet gezien. We zijn pas eind juni met onze tochten begonnen, dus na de tijd, waarin de meeste potviswaarnemingen normaal gebeuren.

Orka's

„Baby" Wilson

We kennen Baby Wilson al sinds 2014. Hij is dus een tiener en is vermoedelijk een van de ondernemende jongen, die graag achter aan de motor hun plezier vinden. Het zou ons niet verbazen, als hij bij de „aanvallers” van de zeilboten zou zijn geweest.

Camorro hebben we alleen tijdens de eerste orkatrip, op 8 juli, gezien. Hij werd vergezeld door een jong en bleef wat verder weg van de vissers. Hij leek voor hem alleen vis te vangen.

Lucía is weer moeder geworden. Ze heeft een pasgeborene, die slechts ongeveer 2-3 maanden oud was en door onze bemanning spontaan als Manuela werd gedoopt. Ook haar 3-jarige Estrella was altijd dicht bij de moeder. Haar herken je heel goed aan haar licht afgeronde rugvin.

Jonge macho – José: voor de eerste maal is ons een opgroeiend, jong mannetje opgevallen. Zijn rugvin is recht, zoals een driehoek, en zou de komende jaren nog in de lengte kunnen groeien.

Ga terug