Juni happenings – Waarnemingen en gebeurtenissen

door Sonja Van Den Bossche

Tekst: Ursina Burkhard volgens Jörns en Katharina's notities

Foto's: firmm

1 juni 2011

Verrassing in de Straat van Gibraltar! Wat wij eerst voor kleine vinvissen aanzagen, bleken twee voorbijtrekkende dwergvinvissen te zijn.

Dwergvinvis

Dwergvinvis

2 juni 2011

Op 1 juni 2011 raakte een brandstoftank op de cruisescheepsvaartkaai van Gibraltar in brand. Het duurde twee uur voordat de regering van Gibraltar het hulpaanbod van de Spaanse brandweer aanvaardde. Het resultaat was een baai vol olie, waarin we de volgende dag tevergeefs dolfijnen zochten. Jaren geleden leefden in de baai nog ongeveer 400 gewone dolfijnen.

Het ongezuiverde afvalwater van Algeciras en Gibraltar, de voortdurende ongelukken met aardolie veroorzaakt door de handel met goedkopere brandstofbijvulling op zee - die Gibraltar nog wil uitbreiden - en de ankers en ankerkettingen van de op bijvulling wachtende schepen - die de zeebodem kapotmaken - hebben de baai van Algeciras de rest van de vuiligheid gegeven.

6 juni 2011

Bliksem en donder, regen stroomde over het stadje Tarifa. Toch vertrok de firmm Spirit en zette koers richting Marokko. Onverwachts werd dit een tocht met wondermooie griendwaarnemingen.

Grindwalvissen

Grindwalvissen

8 / 9 juni 2011

Indrukwekkende en ontroerende ontmoetingen met de bekende potvismoeder Pigmento/Mondrino. Op twee opeenvolgende dagen vertoonde het imposante dier zich met haar twee kalveren in de Straat van Gibraltar. Zij bezorgde ons het grootste vertrouwensbewijs dat een wild dier kan leveren, ze bracht haar kalveren dicht bij onze boot (firmm Spirit) in veiligheid, om de beide boten van de concurrentie van haar jongen af te leiden. Haar blik uit het water, vlak achter onze boot, vatten we als een dankjewel op. (binnenkort volgt een uitvoerige nieuwsbrief over de waarnemingen en ontmoetingen met Pigmento/Mondrino)

Pigmento/Mondrino

Pigmento/Mondrino

Pigmento/Mondrino

9 juni 2011

Onze marinero Fernando zag vanaf het land twee grote vinvissen, die naar de Atlantische Oceaan op weg waren.

16 juni 2011

De grote tuimelaars van de Straat van Gibraltar gaven ons een fantastische show. Ze sprongen, klapten met de staartvin, draaiden zich om en speelden lange tijd rond onze boot.

Grote tuimelaars

23 juni 2011

Kort nadat we met de firmm Spirit de haven van Tarifa verlaten hadden, ontmoetten we toevallig een groep grote tuimelaars, die dicht bij de Spaanse kust in de richting van de Middellandse Zee trok. Katharina’s eerste gedachte was, dat de dieren misschien naar een vinvis zwommen. Dit bleek in de volgende minuten echter ijdele hoop te zijn. We voeren verder naar Marokko toe.

Maar Katharina wou toch haar eerste gedachte volgen en riep Fernando bij haar op het dak. Hij richtte zijn blik terug naar het Spaanse vasteland. We waren al een flink eind verder gevaren en toen plotseling: „RORCUAL!!” (= Vinvis) Inderdaad, een geblaas bevestigde het vermoeden van Fernando. Dadelijk draaide de kapitein de boot om. Een beetje dichterbij ontdekten we drie vinvissen, die naar het westen trokken. We konden de vriendelijke reuzen een heel tijdje mooi volgen.

Tot ieders verbazing verschenen daarna nog eens 30 grote tuimelaars, die naar de vinvissen kwamen gezwommen. Zo konden we de volgende verschijning van de giganten, omringd door grote tuimelaars, nieuwsgierig afwachten.

Vinvis

Vinvis

In juni konden we vaak dezelfde dieren samen zien zwemmen. Zo ontstonden de volgende groepen:

Baby Hook samen met Gorro en Fernando

Baby Hook

Gorro

Fernando

Zackzack, samen met haar jong van vorig jaar en FranzFin

Zackzack

FranzFin

Ook Curro’s familie konden we dikwijls zien.

Curro

Ga terug