Hartelijk dank voor een prachtige week met firmm

door Sonja Van Den Bossche

Tekst en foto's: Eva-Maria Hanninger

In een biologiestudie zijn excursies en veldbiologische tochten vaak aan de orde van de dag. Ik ben van mening dat juist de tijd ver weg van de collegezaal het levendigst in herinnering blijft en dikwijls baanbrekend is. In mijn geval heeft een marien biologische excursie naar Tarifa echt een stempel gedrukt op mijn verdere pad. Deze trip wordt jaarlijks aangeboden door de Universiteit van Bazel en vindt plaats onder leiding van mevrouw professor Patricia Holm. Toen ik me in het jaar 2018 liet inschrijven voor deze excursie, wist ik echter nog niet hoezeer deze ervaringen mijn toekomst zouden beïnvloeden. De biologie biedt een breed spectrum om zich in te specialiseren en ik had op dat moment nog geen enkel idee welke weg ik wilde inslaan.

De reis naar Tarifa was niet alleen mijn eerste contact met de stichting firmm; het was voor mij ook de eerste keer dat ik walvissen en dolfijnen heb gezien. Ik was gefascineerd door deze sierlijke, intelligente dieren en heb reikhalzend uitgekeken naar elke firmm-tour. Maar tegelijkertijd was ik geschokt door de menselijke invloedsfactoren waaronder deze dieren te lijden hebben.
Toen het voor mij tijd werd om na te denken over een onderwerp voor een masterwerkstuk, was mijn eerste vraag aan mevrouw professor Holm of een samenwerking met firmm mogelijk was. Mijn wens werd ingewilligd. firmm stelde me foto’s van 2016 tot 2020 ter beschikking om de gezondheidstoestand van de dieren te evalueren.

Ik wist op voorhand dat de Straat van Gibraltar een ongastvrije plek is voor deze dieren. Van de ware omvang van de bedreigingen werd ik me evenwel bewust, toen ik me grondiger met dit thema bezighield.

Het immense scheepvaartverkeer, de intensieve, commerciële visserij en ongereguleerde sportvisserij vormen een aanzienlijk verwondingsrisico voor de dieren. Ondervoeding, het lawaai van de boten en milieuvervuiling kunnen het immuunsysteem van de dieren verzwakken en de ontwikkeling van ziekten stimuleren. Bovendien zijn er talloze argumenten voor de bescherming van deze soorten. Deze dieren zijn belangrijk voor de stabiliteit van mariene ecosystemen en spelen een essentiële rol in de voedsel- en koolstofcycli in de zee. Niet te vergeten dat de elegantie van deze dieren iedere waarnemer met vreugde vervult en wij veel kunnen leren van hun sociale gedrag. De bescherming van deze soorten vereist een groter publiek bewustzijn en een andere denkwijze van ieder van ons individueel. firmm verricht al tientallen jaren waardevol werk op het gebied van onderzoek en openbare voorlichting. Ik hoop dat mijn masterwerkstuk een kleine bijdrage kan leveren aan dit werk.

Nu de pandemische situatie intussen tenminste wat gekalmeerd is, was de keuze van mijn vakantieoord dit jaar niet moeilijk. Ik wilde de dieren weer in hun natuurlijke situatie zien en werd hartelijk ontvangen door firmm. Hartelijk dank aan Katharina, Jörn en het hele firmm-team. U hebt me een week vol onvergetelijke momenten bezorgd. Elke trip was een hoogtepunt. Grote scholen grindwalvissen, waarin ik het ene of het andere dier van de foto’s kon herkennen. Groepen grote tuimelaars en gestreepte dolfijnen, die de boot een tijdje leken te vergezellen en af en toe adembenemende sprongen uitvoerden. En als klap op de vuurpijl hebt u mij op de laatste vakantiedag een uitzonderlijk plezier gedaan.

Ik was net op weg om te duiken, toen ik gebeld werd dat de orka’s werden gespot. Ik heb onmiddellijk alles laten liggen.

Tot nu toe had ik nooit het geluk om deze dieren te zien en u hebt daarmee een hartenwens voor mij vervuld. Ik dank u zeer voor dit telefoontje. Dankzij u kon ik een orkafamilie observeren, uitgerekend toen ze een tonijn at. Het adoptiedier Lucía en haar kalf waren er ook bij. Op de terugweg naar Tarifa ontmoetten we dan uiteindelijk nog drie vinvissen, die met hoge snelheid op weg waren naar de Atlantische Oceaan. Ik had me geen betere laatste vakantiedag kunnen wensen!

Ook hartelijk dank aan Jörn! Met uw jarenlange ervaring was u een grote hulp voor mij bij veel vragen! Dankuwel dat u deze tijd voor mij hebt genomen.
Ik dank u allen voor een onvergetelijke week. Een week vol walviswaarnemingen, interessante gesprekken en leuke ontmoetingen!
Nu was ik in totaal al drie keer bij u en had het geluk om bijna alle voorkomende soorten dolfijnen en walvissen te zien. De gewone dolfijn ontbreekt me nog. Dus ik kom in elk geval terug!
Ik wens u een grandioos walvisobservatieseizoen met veel mooie tochten en met zo weinig mogelijk levante!
Heel veel liefs,
Eva

Ga terug