Eerste schoolvoordrachten in Beieren in 2019

door Sonja Van Den Bossche

Franziska en Maike

Tekst: Franziska Schönweitz, Foto's: Arnold

Bijna precies twee jaar geleden zond een vriendin mij de link van Stichting firmm samen met de mogelijkheid een kleine orka te adopteren. Ik begon me meteen door de website heen te werken en hoe meer ik over de stichting te weten kwam, hoe meer de wens om me eveneens te engageren, groeide. Door de adoptie en met het geld iets aan haar onderzoek te kunnen bijdragen, was de eerste stap.

Kort daarna begon ik flyers te verdelen in mijn geboorteplaats en slechts één jaar later volgde de eerste grote doneeractie op het Uferlos Festival in 2018 in samenwerking met de hoofdsponsor, de MOBILEbanking app VIMpay. Hier werd voor elke succesvolle registratie op de app één euro aan firmm geschonken en er was bovendien de mogelijkheid om ook direct op de stand te doneren en zich over de stichting te informeren.

In 2018 bij firmm in Tarifa

In augustus 2018 kon ik dan samen met een vriend naar Tarifa reizen en daar een week doorbrengen met tochten en veel leuke gesprekken met de medewerkers van de stichting. Hier ontstond ook het idee om lezingen op Duitse scholen te houden om de leerlingen te kunnen informeren over de zeezoogdieren en het leefgebied van de Straat van Gibraltar.

Oskar-Maria-Graf Gymnasium in Neufahrn bij Freising

Terug in Duitsland vond ik meteen een gemotiveerde en geëngageerde partner in mijn vriendin Maike. Omdat ze ook heel enthousiast is over de bescherming van de zeedieren en de biodiversiteit wereldwijd, duurde het niet lang om haar te overtuigen.

Tegelijkertijd met het materiaal dat Katharina ons ter beschikking stelde, werkten we de voordracht uit, monteerden we een video, dachten we na over een quiz en maakten we voor de leerlingen een hand-out met de belangrijkste informatie, die na de presentatie samen met de firmm-flyers werd uitgedeeld.

We kozen onze vroegere school, het Oskar-Maria-Graf Gymnasium in Neufahrn bij Freising, uit als ideale startplaats voor ons pilootproject. Onze voormalige leraren biologie en aardrijkskunde waren zeer blij met ons voornemen en hielpen ons actief om een lokaal te schikken voor onze lezingen en de datum te plannen met alle klastitularissen van het 7de jaar.

Op 27 maart 2019 om 8:15 ’s morgens was het dan zover. Samen met onze fotograaf Arnold, die ons tijdens de eerste voordracht vergezelde om foto’s te nemen, bereidden we het klaslokaal voor. Al om 8:35 uur kwam ook de eerste klas met ongeveer 25 leerlingen tussen 12 en 14 jaar in onze lezingruimte.

Voordracht in het Oskar-Maria-Graf Gymnasium in Neufahrn bij Freising

Eerst vertelden we hen over de dolfijnen en walvissen die in de Straat van Gibraltar leven en hun huidige bijzonderheden. We legden hen onder andere uit waarom de grindwalvis in het Engels ook ‘pilot whale’ wordt genoemd en waarom de traditionele vissers in de Straat juist niet zo goed kunnen opschieten met de zwaardwalvissen. Vervolgens toonden we hen waarom de dieren ondanks het grote aantal schepen steeds meer resident zijn en waar ze hun voedsel vandaan halen. We lazen passages uit het boek van Katharina Heyer voor en vertelden hen over de onderzoekspeiler van de stichting firmm en waarover de zogenaamde „respectvolle walvisobservatie” gaat. Ten slotte lieten we hen de firmm-education.org-website zien en verduidelijkten we hoe ze uitgeschreven adopties voor de dieren op de firmm.org-site kunnen bekijken.

De leerlingen waren allemaal altijd zonder uitzondering enthousiast. Ze luisterden aandachtig, stelden veel interessante vragen en waren natuurlijk ook bijzonder gemotiveerd om aan de quiz deel te nemen (en een reep chocolade te winnen). Ook de leerkrachten waren zeer onder de indruk van onze lezing, noteerden vragen en informeerden zich ook na onze voordrachten over het onderzoekswerk van firmm in Tarifa.

Samen hielden we deze voormiddag in totaal vier lezingen van 45 minuten en tijdens de laatste voordracht slaagden we er zelfs in om naast onze quiz ook de korte video te tonen. Zo bereikten we meer dan 100 leerlingen en dit binnen 4 uur. Van deze schoolkinderen waren er uiteindelijk nog eens ongeveer 75 geïnteresseerd in een adoptie. Onder de leerlingen waren er ook heel gemotiveerde jongeren, die hun interesse hebben geüit door ons behalve met een adoptie tevens actief te willen steunen. Misschien kunnen ze ons tijdens onze doneeractie op het Uferlos Festival in 2019 ondersteunen en samen met Maike en mij ter plaatse flyers uitdelen.

Een paar dagen later ontvingen we van onze school daarbij nog eens feedback, dat ze de lezing heel leuk vonden en dat ze ons ook volgend jaar weer graag zouden verwelkomen.

Dankzij onze behulpzame fotograaf kregen we veel fantastische, nieuwe foto’s, waarvan sommige hier te zien zijn. Met behulp van deze foto’s willen we nu een flyer maken en het infomateriaal naar alle omliggende scholen sturen. We zijn al heel benieuwd naar hun feedback en kijken er nu reeds naar uit om nog meer leerlingen en leerkrachten te bereiken met ons werk.

Ga terug