De Universiteit van Bazel verleent eredoctoraat aan Katharina Heyer

door Sonja Van Den Bossche

Tekst: Brigitte Achatz; Foto's: Thomas Brückmann, Uni Basel/Christian Flierl

Op een mooie, zachte, zonnige dag genoot Katharina een heel bijzondere vorm van erkenning. Ze werd onderscheiden met het eredoctoraat van de Universiteit van Bazel en mag zich voortaan Dr.h.c. (honoris causa) noemen. Katharina werd vergezeld door haar familie en vrienden, onder wie ook haar jarenlange raadsman Ara Hatzakorzian (met wiens tip om naar Tarifa te reizen, toch alles begon) en zijn vrouw Judith.

De ceremonie vond plaats in het kader van de 557ste Dies academicus en werd gevierd in de Martinskirche in de oude binnenstad van Bazel. Deze aloude traditie bestaat al sinds het stichtingsjaar 1460 in de oudste universiteit van Zwitserland en volgens deze ceremonie werden de feestelijkheden georganiseerd.

Op Vivaldi’s Lente” uit De vier jaargetijden trok het voltallige professorenkorps, gekleed in hun zwarte toga’s, die zijn omzoomd met de daarbij passende kleuren van de respectievelijke faculteit, binnen. Onder hen was natuurlijk ook Prof. Dr. Patricia Holm, firmm-stichtingsraadslid, die volgens het filosofisch-natuurwetenschappelijk vakgebied haar ambtsgewaad met groen had omzoomd.

 

Intocht van de professoren in de kerk - in het groen de Faculteit Wijsbegeerte en Natuurwetenschappen Katharina op de eerste rij met andere personen voor de erepromotie
 
 
De personen die gelauwerd werden, zaten al op de eerste rij vóór de katheder. Katharina was dit jaar met haar onderscheiding in goed gezelschap: Roger Federer (die helaas niet persoonlijk aanwezig was, omdat hij moest tennissen; zijn prijs werd daarom door zijn zus in ontvangst genomen) ontving de eredoctoraatstitel voor Geneeskunde en aan Katharina’s rechterkant zat de president van de Zwitserse Nationale Bank, Thomas Jordan, die werd geëerd door de Faculteit Economische Wetenschappen.
 
De feestelijke plechtigheid werd geopend met een geanimeerde en vermakelijke speech van de sympathieke rectrix, Prof. Dr. Andrea Schenker-Wicki. Ze dacht na over de uitdagingen, die een onderzoeksuniversiteit van de prille 21ste eeuw zichzelf moet stellen. Ze maakten haar bezorgd of zetten haar op zijn minst tot nadenken aan. Volgens haar kenmerken vier megatrends de evolutie van het economisch en sociaal vakgebied: 1.) de globalisering, die leidt tot een ongekende versnelling van het leven, 2.) de demografische verandering, die gepaard gaat met een vergrijzende maatschappij, en het gevaar van armoede op oudere leeftijd inhoudt, 3.) het toenemende belang van de kennismaatschappij, aangezien het ontstaan van nieuwe kennis absoluut noodzakelijk is voor het succes van een nationale economie en 4.) de digitalisering, die als „vierde industriële revolutie” kan worden bestempeld. Gestandaardiseerde processen kunnen inmiddels al gemakkelijk door computers worden overgenomen. Verontrustend hierbij is dat vele functies van het lager en middenmanagement kunnen worden vervangen door machines. Dit betekent dus, dat er wel banen ontstaan door de digitalisering, maar dat je ze vindt hetzij in het lager kader, voor laaggeschoolde werknemers, of in het hoger kader, voor hoogopgeleide werknemers. In het midden, waar het hoogste werkgelegenheidscijfer mogelijk zou zijn, zijn er geen jobs meer. Door deze vier trends is het belang van de universiteiten als innovatiemotor voor een nationale economie sterk gegroeid, neemt de concurrentie tussen de landen in onderzoek en ontwikkeling toe en stijgt de druk op universiteiten evenredig. Opdat het succes kan worden gehandhaafd, hebben de moderne universiteiten voortaan de kans nodig om zoveel mogelijk knappe koppen in dienst te nemen en concurrerend onderzoek uit te voeren en zijn ze natuurlijk afhankelijk van persoonlijke en financiële hulpmiddelen. De kostenexplosies en de toenemende concurrentie baren daarom alle rectoren en rectrixen zorgen. Ter afsluiting wijst ze er vervolgens op dat alle universiteiten deze uitdagingen niet alleen kunnen dragen en daarom zijn aangewezen op de steun van de bevolking en de politiek.
 
 
Prof. Spiess leest de laudatio voor Overhandiging van de oorkonde Gelukwens van de universiteitsdirectrice Handdruk Katharina omringd door faculteitsdecaan en universiteitsdirectrice voor de officiële foto
 
 
Na de toespraak was het eindelijk zover. De oorkonden, die in een rol in de overeenkomstige kleur staken, werden uitgedeeld. Katharina werd als vijfde door de decaan van de Faculteit Wijsbegeerte en Natuurwetenschappen, Prof. Dr. Martin Spiess, opgeroepen. Ze stond glimlachend naast hem, toen hij de laudatio voorlas. Daarin betitelde hij haar als een kritische natuurbeschermster en gevoelige walviswaarneemster, die zich volledig inzet voor de walvissen en dolfijnen in de Straat van Gibraltar. Hij vermeldt dat ze in samenwerking met de Universiteit van Bazel haar decennialange onderzoeks-, vormings- en sensibiliseringswerk heeft uitgevoerd en bovendien de stichting firmm heeft opgericht en nog steeds leidt en al 20 jaar met haar team walviswaarnemingen doet en wetenschappelijk verwerkt. Na de laudatio waren er nog handdrukken met de decaan en de rectrix en een foto voor de pers.
 
Uittocht van de faculteiten geleid door de respectievelijke vaandeldragers Stichtingsraadslid mevrouw Prof. Dr. Patricia Holm kijkt naar de overkant naar de pas gepromoveerden
 

Na de uitreiking van alle zeven eredoctoraten en talrijke andere onderscheidingen werd de academische zitting afgesloten; de professoren verlieten de kerk onder muzikale begeleiding.

Voor de geëerden was er nog een feestelijke lunch in het Theater van Bazel, waarbij Roger Federer dan ook live op een groot scherm werd toegevoegd, bedankte voor het eerbetoon en alle aanwezigen een fijne avond wenste.

Een opwindende en emotierijke dag liep ten einde.

Wij feliciteren de kersverse doctor van ganser harte!

 

De officiële foto - Foto: Uni Basel, Christian Flierl
 
 
Dit evenement was ook een persbericht waard voor vele redacties. De Affolter Anzeiger zette Katharina Heyer zelfs op de voorpagina van haar editie van 24 november 2017.
 
 
Voorpagina van de Affolter Anzeiger van 24 november 2017 Artikel over Katharina Heyer op pagina 7

Ga terug

Reactie toevoegen