De orka's hebben afscheid genomen!

door Sonja Van Den Bossche

Tekst en foto's: Katharina Heyer

De orka’s hebben we deze zomer voor het eerste gezien op 30 juni 2017! Het was de hele familie van Camorro, het mannetje en vader van deze 9-koppige school.

Camorro en familie

We waren blij om de aangroei, want de ons reeds bekende Lucia had een jong van hooguit 2 maanden meegebracht: de kleine Estrella! Haar witte vlekken waren nog geelachtig! De moeder, Lucia, kennen we goed, omdat ze al een oudere verwonding heeft achter de rugvin. Ze beschermde haar jong en we hadden moeite om een kiekje van het flinke kleintje te schieten.

Lucia en Estrella Lucia

Op 20 juli zagen we dan 12 orka’s, d.w.z. er waren nog 2 andere mannetjes in de buurt, die we slechts luttele keren hebben waargenomen.

Ander mannetje Ander mannetje

Over het geheel genomen hadden we 47 waarnemingen van orka’s gedaan, wat veel minder is dan vorig jaar. Ze waren geregeld tot 9 augustus te zien en toen dan een langere levante-periode aanbrak, vroegen we ons al af of we ze nog eens zouden waarnemen. Door de hevige levante moesten we 3 keer varen in de baai van Algeciras, waar er verrassend veel gewone dolfijnen voorkwamen. Eén keer waren er veel meer dan 1.500 dolfijnen! Het leek bijna op een aquarium!

Gewone dolfijnen Jonge gewone dolfijn

De daaropvolgende, windstille dagen voeren we dan opnieuw naar de plaatsen, waar de vissers, die de rode tonijn vangen, zich normaal gezien bevonden. Maar er waren nauwelijks vissers en de orka’s hielden zich ook niet in de omgeving op. ’s Avonds hoorden we dat ze tezelfdertijd in de baai van Algeciras werden gespot, wat daar een absolute zeldzaamheid is. Na een pauze van 20 dagen ontmoetten we ze dan nog eens op 29 augustus. Slechts heel sporadisch waren er vissersboten en de 9 orka’s van Camorro’s familie zwommen zeer rustig naar de Atlantische Oceaan. Ze kwamen ook nog heel dicht bij de boot, lieten zich allemaal zien en maakten vlak naast ons geweldige verrassingssprongen! Het leek alsof ze afscheid wilden nemen!

Goedgehumeurde orka's  Start ... en landing Wuivend

Ga terug