Nieuw seizoen - nieuwe struikelstenen

door Sonja Van Den Bossche

Tekst: Pia Ackermann, Foto's: firmm

Tanger Trafic Maritim-torenReeds vóór de gewone seizoensopening stootten we op de eerste hindernis. In maart ondervonden we, dat er bij de bewaking en controle van de Straat van Gibraltar een ingrijpende verandering was geweest: het scheepvaartverkeer in de Straat van Gibraltar werd niet meer vanuit Tarifa Trafico gecontroleerd, maar deze taak was nu opnieuw toebedeeld aan Tanger Trafic Maritim. Deze vatten de wet letterlijk op en stellen, dat alle schepen vóór de Marokkaanse kust in dezelfde richting (van west naar oost) moeten varen. Voor ons betekent dit, dat we met onze boten niet meer tegen het vrachtverkeer in mogen varen. Een immense beperking, daar de grienden vaak in tegenovergestelde richting langs de Afrikaanse kust zwemmen.

Doordat we de dolfijnen en walvissen langs ons heen moeten laten gaan en hen niet kunnen volgen, zijn er minder kansen op mooie ontmoetingen met de walvissen en dolfijnen. Een snelle reactie op de waarneming van een potvis of vinvis wordt bijvoorbeeld vrijwel onmogelijk, als we ons geen ergernis op de hals willen halen.

Al op de eerste twee tochten werd onze angst bevestigd. Slechts met moeite konden we enkele, maar veel minder dieren dan normaal waarnemen. De gasten waren weliswaar tevreden, maar met deze beperkingen kan firmm aan zijn stichtingsdoel - onderzoek en sensibilisering door middel van informatie en ontmoeting met walvissen en dolfijnen in vrijheid - niet meer in de gebruikelijke kwaliteit voldoen.

Met een truc probeerde Diego met geringe snelheid bij de dieren in de stromingsrichting naar het westen te blijven. Op het Radar Automatic Identification System (AIS) gaf deze langzame snelheid, gelijk aan die van de stroming, de schijn van stilstand bij Tanger Trafic. Maar een dergelijke methode vereist de hoogste aandacht. Daarnaast wilden we aan het begin van het seizoen niet negatief opvallen, we wilden Diego geen waarschuwing aandoen of firmm een slechte start bij Tanger Trafic Maritim laten maken. Maar anderzijds konden we onze tochten op lange termijn niet alleen aan het toeval overlaten, nadat we door jarenlange inspanning tot 99 % waarnemingskansen zijn gekomen.

Ras LafloukaKatharina besloot, om het station van Tanger Trafic Maritim een diplomatiek bezoek te brengen. Met de steun van de stichtingsraad van firmm Marokko, Rachid Chrigui, werd contact gemaakt en een bijeenkomst georganiseerd. Op 1 april was het zover: kapitein Diego en Katharina staken op deze levante-dag de stormachtige Straat van Gibraltar over. Tot hun verbazing stelden ze vast, dat het station niet ver van de baai van Ras Laflouka ligt, waar het Dolphin Sanctuary is gepland. In de toren genoten ze van een uniek vergezicht van Tarifa, over Gibraltar, tot aan de berg Mousa. De verantwoordelijken ontvingen hen vriendelijk en toen Katharina vertelde, dat de aanbiedingen van het dolfijnenopvangcentrum in de eerste plaats op kinderen zijn gericht, was het ijs gebroken.

firmm SpiritDiego lichtte aan de hand van zijn zorgvuldig voorbereide documenten de kenmerken van de boten toe. Met de apparatuur van de twee radiokanalen voor Tarifa en Tanger in onze boten en met de bootlengten hebben we een groot voordeel. De wet, niet tegen het hoofdverkeer in te mogen varen, geldt in zijn nauwkeurigheid namelijk alleen voor boten met een lengte vanaf 20 meter. firmm Spirit en firmm Fly Blue zijn beide slechts 16 meter lang!

Met grote belangstelling volgden de gesprekspartners de presentatie over de dieren. Dat zoveel walvissen en dolfijnen in de Straat van Gibraltar dartelen, was zelfs hen als leiders van het lokale scheepvaartverkeer niet bekend. De kaart met de posities en waarnemingen van de dieren, die onze zeebioloog Jörn ons had meegegeven, onderstreepte ons probleem. Aan het einde gaven de verantwoordelijken ons het groene licht voor onze tochten. Hun vraag naar statistieken over de tochten van elke maand beantwoorden we graag in ruil.

De eerste horde hebben we genomen! Onze opluchting is groot. Eén taak blijft op Diego rusten: daar de Marokkanen de radiocommunicatie in het Engels regelen, geldt voor hem van nu af aan: ´how to improve my English‘…

Ga terug