1. Databescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle data, waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitvoerige informatie over het thema gegevensbescherming haalt u uit de uitgewerkte gegevensbeschermingsverklaring (vanaf punt 2).

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De dataverwerking op deze website geschiedt door de website-operator. Zijn contactgegevens kunt u opmaken uit het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld, omdat u ze ons meedeelt. Hierbij kan het bijv. gaan over data die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden door onze IT-systemen automatisch verzameld bij het bezoeken van de website. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het openen van de pagina). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u onze website betreedt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld, om een vlekkeloos functioneren van de website te garanderen. Andere data kunnen voor de analyse van uw gebruikersgedrag worden gebruikt.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie over de herkomst, de ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te krijgen. U heeft bovendien het recht om de rechtzetting, blokkering of schrapping van deze gegevens te eisen. Hiervoor en voor verdere vragen rond het thema databescherming kunt u zich steeds via het in het impressum vermelde adres tot ons wenden. Voorts heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

Analysetools en tools van derde aanbieders

Bij het bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden verwerkt. Dit geschiedt vooral door middel van cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag gebeurt doorgaans anoniem; het surfgedrag kan u niet traceren. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of ze voorkomen wegens het niet gebruiken van bepaalde hulpmiddelen. Gedetailleerde informatie daarover vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Intrekking van uw toestemming voor dataverwerking

Veel dataverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verleende toestemming altijd intrekken. Hiervoor volstaat een informele mededeling per mail aan ons.

Klacht bij de bevoegde nationale gegevensbeschermingsautoriteit

Bij overtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om uw bij ons opgeslagen gegevens aan uzelf in een gangbaar, door een machine leesbaar formaat te laten overhandigen.

SSL- ofwel TSL-versleuteling

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, maakt deze site gebruik van een SSL- of TSL-encryptie. Daardoor kunnen de gegevens die u ons zendt, niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, schrapping

U heeft volgens de geldende wettelijke regels steeds het recht op gratis informatie over uw bewaarde persoonsgegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de dataverwerking en, indien nodig, het recht op rectificatie, blokkering of schrapping van deze gegevens. Hiervoor en voor verdere vragen rond het thema databescherming kunt u zich steeds via het in het impressum vermelde adres tot ons wenden.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Op sommige internetpagina’s maken we gebruik van zogenaamde „cookies”. Cookies zijn kleine tekstgegevens, die op uw computer worden bewaard en die uw browser opslaat.

Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Ze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken.
De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde „sessiecookies”. Ze worden aan het eind van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen, totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij het volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies slechts in uitzonderlijke gevallen toestaat, het aanvaarden van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het afsluiten van de browser activeert. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die vereist zijn om elektronische communicatie tot stand te brengen of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. winkelwagenfunctie), worden op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO opgeslagen. De website-operator heeft een gerechtvaardigd belang bij het bewaren van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbod van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden ze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

Server-logbestanden

De internetprovider verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikte besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Een samenvoeging van deze gegevens met andere databronnen wordt niet uitgevoerd.

De basis voor de dataverwerking is Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

4. Analysetools en advertenties

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst „Google Analytics”. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies”. Dit zijn tekstgegevens die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookies voortgebrachte informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken aan een server van Google in de VS overgedragen en daar bewaard.

Het opslaan van Google Analytics-cookies gebeurt op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. De website-operator heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag, om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte vóór het doorsturen naar de VS verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de operator van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om het algemene gebruikersgedrag op onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de website-operator te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plugin

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een juiste instelling van uw browser software. Dit kan echter de functies van deze website beperken. U kunt ook de verzameling en verwerking van gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser plugin te downloaden en installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Bezwaar tegen dataverzameling

U kunt de verzameling van uw gegevens door Google Analytics beletten door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld, die de verzameling van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: support.google.com/analytics/answer/6004245

Contractgegevensverwerking

We hebben met Google een overeenkomst aangaande contractgegevensverwerking afgesloten en passen de strenge regels van de gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig toe.

5. Plug-ins en tools

Google webfonts

Deze website maakt voor de uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenaamde „webfonts”, die door Google beschikbaar worden gesteld. Bij het openen van een pagina laadt uw browser de nodige webfonts in uw browsercache, om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Met dat doel moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor krijgt Google informatie over het feit dat onze website werd geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google webfonts geschiedt in het belang van een eenvormige en aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit is een gerechtvaardigd belang als bedoeld in Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Als uw browser „webfonts” niet ondersteunt, wordt een standaard lettertype door uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google webfonts vindt u op: https://developers.google.com/fonts/faq en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy.

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google beheerde website YouTube. Website-operator is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u één van onze met een YouTube-plug-in uitgeruste pagina’s bezoekt, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld, welke van onze pagina’s u heeft bezocht.

Als u op uw YouTube-account bent ingelogd, maakt u het YouTube mogelijk om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te voegen. Dit kunt u voorkomen door zich bij uw YouTube-account uit te loggen.

Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit is een gerechtvaardigd belang als bedoeld in Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy.